Atrakcie

 

Autogramiáda

 

Maskoti

 

BreakDANCE

 

Kultúrno-športový program

 

Futbalové turnaje

6

úspešných ročníkov za sebou 🙂

50

rôznych atrakcií a hier

20

známych osobností

Prečo to robíme?

Športový deň vznikol v roku 2014 ako prirodzené pokračovanie vybudovanej práce s mládežou v našom futbalovom klube v Širokom.

Myšlienka podujatia slúžiaceho ako prejav vďaky športovej rodine sa zrodila z opekačky v kruhu detí a rodičov, ktorá každoročne v júni slúžila ako ocenenie spoločnej celoročnej snahy.

Naša chuť posúvať veci dopredu, dať im pridanú hodnotu nás však od úplného začiatku utvrdila v tom, že chceme urobiť niečo viac.

V dnešnej uponáhľanej dobe chceme dať ľuďom priestor na uvoľnenie, ktorý bude slúžiť na zábavu, šport a odreagovanie sa od bežnej rutiny.

Celá podstata podujatia pozostáva v aktívnom zapojení našich priateľov, dobrovoľníkov, rodičov a detí do tvorby podujatia.

Celodenne a úplne zdarma sú k dispozícii atrakcie, skákacie hrady, šmykľavky, maľovanie na tvár a mnohé iné atrakcie, na ktorých sa môžu energiou stále nabité deti aspoň trošku unaviť 😊

Návštevníci podujatia aktívnou účasťou na workshopoch, tvorivých dielňach a súťažiach zručností – získavajú vecné ceny a sladké odmeny.

Vlastnoručne vyrobené diela za pomoci animátorov, resp. svojich rodičov si rovnako odnášajú domov.

Súčasťou podujatia sú aj futbalové turnaje a súťaž v kopaní penált, v ktorých kapitánmi jednotlivých mužstiev sú osobnosti športového života na Slovensku, reprezentanti našej krajiny.

Návštevníci môžu získať cenný skalp v podobe autogramu, resp. fotografie so svojim športovým vzorom.

Aj týmto chceme deti motivovať a ukázať im kam to môžu tvrdou prácou, disciplínou a nadšením dosiahnuť.

Športový deň má aj kultúrno-vzdelávací charakter.

Vystúpenia umelcov, workshopy zdravého stravovania, životného štýlu, tanečné kurzy, ukážky historických dielní, hravá angličtina, jazda na koníkoch a mnohé ďalšie aktivity sa každoročne tešia veľkému záujmu účastníkov.

Náš projekt je nezárobkový, uvedomujeme si, že bez pomoci by sme ho nedokázali zrealizovať, preto veľmi pekne ďakujeme sponzorom, organizátorom a dobrovoľníkom, ktorí sa aktívne zúčastňujú na tvorbe podujatia.

Rovnako si vážime každého návštevníka a už teraz sa tešíme na účasť Teba a Tvojej rodiny.

Úplne na záver aby sme sa dostali k zodpovedaniu otázky prečo to celé robíme?

Odpoveď je úplne jednoduchá...lebo nás to baví 😊 Pohľad na zaplnené futbalové ihrisko, radostný krik detí a spokojnosť v tvári ich rodičov, starých rodičov je zmyslom tohto celého a tým, čo nás napĺňa motiváciou každoročne sa zlepšovať😊