Mládež je naša budúcnosť 🙂

Práca s mládežou

Postupnými krokmi a systematickou prácou s mládežou od roku 2008 sme sa v priebehu pár rokov prepracovali z dna najnižšej futbalovej súťaže na Slovensku až do druhej najvyššej. Našu prácu ocenil aj Východoslovenský futbalový zväz, ktorý nášho trénera vybral na prácu s výberom tých najlepších z východného Slovenska a naši najmenší futbalisti sa pravidelne zúčastňujú na výberoch VsFZ.

Malý príbeh, veľké veci !

Ruka v ruke 🙂

S úspechmi ruka v ruke prichádzal aj zvýšený záujem verejnosti o dianie v našom futbalovom klube. Do klubu sa nám začali hlásiť deti z celého okolia, zaznamenali sme enormný nárast detí, následkom čoho bol vznik futbalovej prípravky do 10 rokov a rozdelenia mužstva žiakov na starších a mladších žiakov.Úspechom projektu ,,Mládež je naša budúcnosť,, od Nadácie Slovenskej sporiteľnesa nám podarilo zlepšiť materiálno-technické vybavenie pre tréningový proces a všetkým zabezpečiť jednotné športové súpravy.

Dobre vykonaná práca

Naša motivácia

DETSKÁ RADOSŤ

SPOKOJNOSŤ RODIČOV

POCIT DOBRE VYKONANEJ PRÁCE

VÝCHOVA MLADÝCH ŠPORTOVCOV A TRÉNEROV

Pre všetkých

Nežná súčasť 🙂

Momentálne disponujeme 4 mládežníckymi mužstvami /U15, U13, U11 a U9/ pravidelne sa zúčastňujúcimi na futbalových turnajov a súťaží vedených Oblastným futbalovým zväzom v Prešove a Východoslovenským futbalovým zväzom v Košiciach. Nežnou ale zároveň pevnou súčasťou futbalových výberov sú aj dievčatá.

Odchádzajú do TOP klubov na Slovensku

Budovanie svojho futbalového sna

Najlepší futbalisti a futbalistky prechádzajúci našou výchovou odchádzajú na skúšky do TOP klubov na Slovensku, kde pokračujú v budovaní svojho futbalového sna. V neposlednom rade z práce s mládežou profituje celý klub a obec, ktorým sa snažíme robiť dobrú reklamu a odvďačiť tak ich finančnú a materiálnu pomoc pri našej činnosti.